top of page

Ways of heating a single-family house

The 2022/2023 season will hit Poles extremely hard in the pocket when it comes to costs

heating houses. No wonder everyone is looking to find the cheapest possible

methods of heating a single-family house. There are some interesting alternatives whose final

the cost for many people can become a huge relief in the future.

Polish Smog Alert Report

Already in August 2022, the Polish Smog Alarm was examining the prices of popular solid fuels

they are most often used in many homes. Not only coal was taken into account, but

also pellets and wood.

According to the PAS records, within a year and a half the price of coal increased by over 229%. Price

of pellets increased “only” by 166%. The price of wood jumped the least - it is the "only" 83% of the price

plus.

You had to pay for a supply of coal for one heating season at the turn of 2022 and 2023

pay about PLN 13,000! It is the most expensive form of home heating. nothing then

no wonder so many Poles suddenly started looking for cheap ways to heat

single-family house.

Solar collector heating

Cheap when it comes to running costs. Expensive for the installation itself. But you have to

know that there are various funding opportunities that are able to make it final

the purchase price will decrease slightly. Low operating costs mean that the purchase price of

sometimes it will return.

An absorber is mounted on the roof, whose task - as the name suggests - is

absorbing sunlight. They are able to do this thanks to a comprehensive installation

affect, among others to heat the water; electric heaters. Panels

solar panels reduce the operating costs of the building.

Ekologiczne ogrzewanie na podczerwień

Rozważając zakup tego typu ogrzewania, warto wziąć pod uwagę to, że będzie się miało

pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Tym bardziej że mogą one korzystać z energii

elektrycznej, jaka pochodzi ze źródeł odnawialnych. W momencie, kiedy są one włączone,

nie dochodzi do spalania żadnych paliw, jak również do zanieczyszczenia powietrza.

Wystarczy porównać to do kotła, który opalany jest węglem i wydziela ogromną ilość

szkodliwego dwutlenku węgla. Nawet w przypadku awarii ogrzewania na podczerwień, nie

trzeba obawiać się tego, że dojdzie do wycieku oleju, ponieważ nie ma tu z nim w ogóle do

czynienia.

Wiele osób na pewno będzie zaskoczonych tym, że na tego typu źródła ciepła można

patrzeć z perspektywy zdrowia. Może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, ale nawet

promieniowanie podczerwone (wyróżnia się fale krótkie, średnie i długie) użytkowane jest w

trakcie zabiegów rehabilitacyjnych w różnego rodzaju urządzeniach. Uwaga!

Promieniowanie podczerwone stosowane jest w inkubatorach, jakie przeznaczone są dla

przedwcześnie urodzonych dzieci!

Patrząc na ogrzewanie na podczerwień można być pewnym tego, że jest to zdrowe w

szczególności dla reumatyków, jak również dla alergików. Nie trzeba obawiać się tego, że

będzie dochodziło do “wzbudzania” kurzu w domu lub też innych szkodliwych patogenów,

jakie znaleźć można m.in. w dywanach, na zasłonach, firanach. Ogrzewanie na podczerwień

jest w stanie zapewnić najwyższy komfort cieplny. Taki, który nie jest osiągalny przy innych

systemach grzewczych. Promieniowane jest odpowiedzialne za stymulowanie układu

immunologicznego.

Tego typu ogrzewanie polecane jest w szczególności na podłogę, tzn. w formie ogrzewania

podłogowego. Jest ono w stanie zapewnić tyle ciepła, że wszystkie dzieci będą mogły

bezpiecznie bawić się na podłodze. Ich zaletą jest to, że specjalne maty emitujące

podczerwień, można bez trudu zamontować pod panelami podłogowymi.

bottom of page