top of page

Ways of heating a single-family house

The 2022/2023 season will hit Poles extremely hard in the pocket when it comes to costs

heating houses. No wonder everyone is looking to find the cheapest possible

methods of heating a single-family house. There are some interesting alternatives whose final

the cost for many people can become a huge relief in the future.

Polish Smog Alert Report

Already in August 2022, the Polish Smog Alarm was examining the prices of popular solid fuels

they are most often used in many homes. Not only coal was taken into account, but

also pellets and wood.

According to the PAS records, within a year and a half the price of coal increased by over 229%. Price

of pellets increased “only” by 166%. The price of wood jumped the least - it is the "only" 83% of the price

plus.

You had to pay for a supply of coal for one heating season at the turn of 2022 and 2023

pay about PLN 13,000! It is the most expensive form of home heating. nothing then

no wonder so many Poles suddenly started looking for cheap ways to heat

single-family house.

Solar collector heating

Cheap when it comes to running costs. Expensive for the installation itself. But you have to

know that there are various funding opportunities that are able to make it final

the purchase price will decrease slightly. Low operating costs mean that the purchase price of

sometimes it will return.

An absorber is mounted on the roof, whose task - as the name suggests - is

absorbing sunlight. They are able to do this thanks to a comprehensive installation

affect, among others to heat the water; electric heaters. Panels

solar panels reduce the operating costs of the building.

Promieniowanie podczerwone

To temat, który niejednokrotnie omawiany był w szkole. Całkiem jednak możliwe, że wiele

osób znudzonych tym tematem, nie słuchały uważnie nauczyciela. Promieniowanie

podczerwone to proces, który generuje fale, jakie doprowadzają do produkcji ciepła po tym,

jak zetkną się z powierzchnią danego przedmiotu lub ciala. Po tym zetknięciu się z falą,

emitowane jest ciepło, jakie jest absorbowane przez dany obiekt. Finalnie oddawane jest

 

ono do otoczenia i odbijane jest ono do innych obiektów, które ciepło kolejno absorbują. Na

tej podstawie można powiedzieć, że ma się do czynienia z obiegiem zamkniętym. Przy czym

trzeba mieć świadomość, że żadna osoba nie jest w stanie dostrzec promieniowania

podczerwonego.

Historia promieniowania podczerwonego

Co prawda, promienniki na podczerwień można uznać za nowość. Jednak samo

promieniowanie podczerwone to coś, co może pochwalić się dość sporym kawałkiem

historii. Gustav Kirchhoff odpowiedzialny jest za sformułowanie prawa podczerwieni w

połowie XIX w. Ogłoszona przez niego teza mówi, że “zdolność emisyjna ciała będącego w

równowadze termodynamicznej zależy wyłącznie od jego temperatury”.

Kolejnymi, którzy przyczynili się do ewolucji promieniowania podczerwonego, byli Józef

Stefan i Ludwig Boltzmann, jacy opisali moc wypromieniowywaną przez ciało doskonale

czarne o określonej temperaturze pewną zależnością.

Od tego czasu wiele się zmieniło. Coraz większa ilość branż zorientowała się, że

promieniowanie podczerwone można wykorzystać do różnych celów. Tym razem przyszedł

czas na ogrzewanie dla domów, które jest bezpieczne dla człowieka oraz nie szkodzi

środowisko naturalnemu.

bottom of page