top of page

Ways of heating a single-family house

The 2022/2023 season will hit Poles extremely hard in the pocket when it comes to costs

heating houses. No wonder everyone is looking to find the cheapest possible

methods of heating a single-family house. There are some interesting alternatives whose final

the cost for many people can become a huge relief in the future.

Polish Smog Alert Report

Already in August 2022, the Polish Smog Alarm was examining the prices of popular solid fuels

they are most often used in many homes. Not only coal was taken into account, but

also pellets and wood.

According to the PAS records, within a year and a half the price of coal increased by over 229%. Price

of pellets increased “only” by 166%. The price of wood jumped the least - it is the "only" 83% of the price

plus.

You had to pay for a supply of coal for one heating season at the turn of 2022 and 2023

pay about PLN 13,000! It is the most expensive form of home heating. nothing then

no wonder so many Poles suddenly started looking for cheap ways to heat

single-family house.

Solar collector heating

Cheap when it comes to running costs. Expensive for the installation itself. But you have to

know that there are various funding opportunities that are able to make it final

the purchase price will decrease slightly. Low operating costs mean that the purchase price of

sometimes it will return.

An absorber is mounted on the roof, whose task - as the name suggests - is

absorbing sunlight. They are able to do this thanks to a comprehensive installation

affect, among others to heat the water; electric heaters. Panels

solar panels reduce the operating costs of the building.

Pozytywne działanie promienników podczerwieni

Aby wskazać, że promienniki podczerwieni są rzeczą, która okaże się dobrą inwestycją,

można wskazać na to, że podnoszą one (do kontrolowanego poziomu) ciepło ścian, dzięki

czemu doprowadzają one do ich osuszenia. Sprawi to, że w ścianach nie będzie osadzać

się wilgoć. Nikt nie będzie musiał obawiać się rozwoju pleśni w ścianach.

Żadne promienniki podczerwieni nie są w stanie wysuszyć powietrza w pomieszczeniach.

Jest to ważne w szczególności dla osób wrażliwych, które nie muszą obawiać się

wysuszenia tkanek, np. siatkówki oka. Cały czas będzie można cieszyć się odpowiednim

powietrzem, co powoduje ogromny komfort fizyczny i psychiczny.

 

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawę, ale panele grzewcze na podczerwień, ogrzewają

skórę człowieka. Korzystnie wpłynie to na pobudzenie krążenia krwi.

Widmo elektromagnetyczne

Mówiąc o podczerwieni, jaka wykorzystywana jest przez promienniki, warto wspomnieć, że

tak naprawdę ma się do czynienia z czymś, co jest częścią widma elektromagnetycznego.

Obecnie świat naukowy wyróżnia takie widmo oraz światło elektryczne. Jednak to pierwsze

jest lepsze - nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale także niską energię. Do tego to

właśnie podczerwień odpowiedzialna jest za to przyjemne ciepło, jakie rozchodzi się po

ciele. Nie jest ono nawet porównywalne do tego, jakie powodowane jest przez grzejniki

konwekcyjne. Przekonały się już o tym osoby, jakie miały już na co dzień do czynienia z

obydwoma źródłami ogrzewania.

Prawdą jest jednak to, że na promienniki patrzy się na razie z perspektywy zastosowania ich

jako dodatkowego źródła ogrzewania. Spowodowane jest to poniekąd tym, że ich zakup

może generować dodatkowe koszta. Do tego działają one dzięki energii elektrycznej.

Najwięcej są w stanie na tym skorzystać osoby, jakie do tej pory stały się posiadaczami

instalacji fotowoltaicznych, jakie działają dzięki OZE.

bottom of page