top of page

Ways of heating a single-family house

The 2022/2023 season will hit Poles extremely hard in the pocket when it comes to costs

heating houses. No wonder everyone is looking to find the cheapest possible

methods of heating a single-family house. There are some interesting alternatives whose final

the cost for many people can become a huge relief in the future.

Polish Smog Alert Report

Already in August 2022, the Polish Smog Alarm was examining the prices of popular solid fuels

they are most often used in many homes. Not only coal was taken into account, but

also pellets and wood.

According to the PAS records, within a year and a half the price of coal increased by over 229%. Price

of pellets increased “only” by 166%. The price of wood jumped the least - it is the "only" 83% of the price

plus.

You had to pay for a supply of coal for one heating season at the turn of 2022 and 2023

pay about PLN 13,000! It is the most expensive form of home heating. nothing then

no wonder so many Poles suddenly started looking for cheap ways to heat

single-family house.

Solar collector heating

Cheap when it comes to running costs. Expensive for the installation itself. But you have to

know that there are various funding opportunities that are able to make it final

the purchase price will decrease slightly. Low operating costs mean that the purchase price of

sometimes it will return.

An absorber is mounted on the roof, whose task - as the name suggests - is

absorbing sunlight. They are able to do this thanks to a comprehensive installation

affect, among others to heat the water; electric heaters. Panels

solar panels reduce the operating costs of the building.

Efektywność ogrzewania na podczerwień

Czy promienniki na podczerwień są efektywne? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie może

okazać się problematyczne. Jest to uzależnione od kilku czynników. Jednym z nich jest

izolacja cieplna budynku. Jeżeli jest ona kiepska, ogrzanie pomieszczenia tradycyjnym

źródłem konwekcyjnym mijać się może z celem. Chodzi bowiem o to, że powietrze

znajdujące się w pomieszczeniach, będzie uciekać m.in. przez stworzone mostki termiczne.

Warto w takim miejscu wykorzystać ogrzewanie na podczerwień, jakie dopiero w drugiej

kolejności podgrzewa powietrze. Wcześniej zostają ocieplone poszczególne przedmioty i

osoby, dzięki czemu możliwość odczuwania ciepła jest nie tylko przyjemniejsza, ale także

dłuższa.

Jeżeli jednak ma się do czynienia z zagraconymi pomieszczeniami, które ma na dodatek

nietypowy kształt, ogrzanie podczerwienią może stanowić trudność. W takim przypadku

grzejniki konwekcyjne stanowić mogą zdecydowanie lepszą propozycję.

Gdzie warto wykorzystać ogrzewanie na fale podczerwone

Na pewno w nowoczesnych budynkach, gdzie nie ma się problemów z izolacją cieplną. Do

tego mogą o nich pomyśleć te osoby, które są posiadaczami instalacji fotowoltaicznej i mają

do czynienia z możliwością produkcji dużej ilości darmowej energii elektrycznej.

Promienniki podczerwone na pewno będą dobrze spisywać się w pomieszczeniach o dużej

powierzchni, która nie ma nietypowych kształtów. Tak, aby mieć pewność, że fale

podczerwone będą mogły bez problemu dotrzeć do przedmiotów i osób. Ogrzanie dużych

powierzchni może stanowić nie lada problem w przypadku grzejników konwekcyjnych.

Chodzi bowiem o to, że w takich pokojach ma się do czynienia z dużą ilością powietrza, jaka

na dodatek wolno się nagrzewa. Lepiej więc zastosować fale podczerwone, które bardzo

szybko trafiają do miejsca przeznaczenia.

Może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale zanim promienniki podczerwone trafiły do

domów, już od dawna wykorzystywane były w halach magazynowych. Ze względu na

szybkość, w tak dużych przestrzeniach, ciepło było faktycznie momentalnie odczuwalne.

Dzisiaj z tego nowoczesnego rozwiązania może korzystać wiele osób, które dążą do tego,

aby na każdym kroku móc podnieść swój komfort fizyczny i psychiczny.

bottom of page