top of page

Czy grzejniki na podczerwień są bezpieczne?

Promieniowanie podczerwone, na którego zasadzie działają grzejniki na podczerwień to czysta i bezpieczna energia cieplna. Pierwsze wrażenie jednak, jakie w powszechnym odbiorze niesie ze sobą słowo „promieniowanie”, to: radioaktywność. Jak jest naprawdę? Czy grzejniki na podczerwień są bezpieczne? 

 

 

Promieniowanie wokół nas

 

Świat wokół nas jest zanurzony w falach promieniowania. Promieniowanie bowiem to każda forma energii odbierana i wysyłana na odległość pod postacią fal oraz strumienia cząsteczek. Źródłem naturalnego promieniowania jest Słońce, skorupa ziemska i sam człowiek. Sztucznie wygenerowane promieniowanie emituje nadajnik radiowy, lodówka, telewizor, lampa, telefon komórkowy i grzejnik.  

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie docierające do nas ze Słońca ma postać fal elektromagnetycznych. Jest światłem o dwóch zakresach: widzialnym i niewidocznym dla człowieka. Dzięki zakresom widzialnym rozróżniamy kolory, a pasma niewidzialne, poniżej widocznego dla nas zakresu, pozwalają nam m. in. odbierać przyjemne ciepło na skórze. 

Promieniowanie podczerwone nazywane jest inaczej infrared, od łacińskiego infra, czyli: poniżej. 

W zależności od długości fal rozróżniamy trzy rodzaje promieniowania podczerwonego:

 

  • NIR – near infrared, czyli promieniowanie bliskie

  • MIR – medium infrared, średnie

  • FIR – far infrared, dalekie

 

Jaki rodzaj promieniowanie podczerwonego używa się w grzejnikach na podczerwień?

 

Promieniowanie NIR, czyli bliskie może uszkodzić ludzką rogówkę lub oparzyć skórę, lecz osoby pracujące w warunkach promieniowania podczerwonego bliskiego, wyposażone są w gogle i ubranie ochronne. 

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że promieniowanie bliskie nie jest wykorzystywane w produkcji grzejników na podczerwień.

 

Panele grzewcze wykorzystują bezpieczną energię cieplną, promieniowanie podczerwone dalekie FIR. 

Jak działa ogrzewanie na podczerwień? 

Panele grzewcze na promienie podczerwone działają na podobnej zasadzie co docierające do nas strumienie światła słonecznego.

Człowiek zbudowany jest w 60-70% z cząsteczek wody. Promienie słoneczne przenikają przez skórę i działają bezpośrednio na wodę, z której jesteśmy zbudowani. Dlatego też możemy odczuwać przyjemne ciepło, nawet w mroźny dzień. 

 

Ogrzewanie na podczerwień nie podgrzewają powietrza w pomieszczeniu, jak ma to miejsce w tradycyjnym ogrzewaniu grzejnikami pokojowymi, a obiekty pozostające w jego zasięgu. Tymi przedmiotami są ściany, meble oraz my, ludzie. Podgrzanie powietrza następuje we wtórnym działaniu. To od obiektów ogrzanych podczerwienią nagrzewa się powietrze. 

W jaki sposób ma to podnieść komfort i bezpieczeństwo ludzi w pomieszczeniu?

 

Przewaga ogrzewania na podczerwień nad metodą konwencjonalną opartą o efekt spalania paliw kopalnianych, polega na kilku zasadniczych aspektach:

 

  • Ogrzewanie na podczerwień nie wymusza cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu. Tradycyjne grzejniki podgrzewają powietrze wokół nich, które „ucieka” ku sufitowi, przesuwa się nad głowami i opada schłodzone po drugiej stronie pokoju. Wraca następnie już zimne w stronę kaloryfera i proces się powtarza. Każdy z nas zna to zjawisko doskonale. Każdy z nas również odczuwa kurz, który wiruje w powietrzu poruszany przez unoszące się stale fale ciepła i przykre uczucie suchości w ustach i nosie towarzyszące nam w okresie grzewczym. Stąd kłopoty alergików i powtarzające się infekcje górnych dróg oddechowych. Ogrzewanie podczerwone nie porusza ani nie podgrzewa bezpośrednio powietrza, a przedmioty pozostające w jego zasięgu.

  • I tu dochodzimy do kolejnego punktu przewagi ogrzewania na podczerwień. Powietrze w pokoju ogrzewanym podczerwienią jest o kilka stopni chłodniejsze i zarazem wilgotniejsze niż w pomieszczeniu ogrzewanym kaloryferem. Co ważne, osoba przebywająca w pokoju o niższej temperaturze, nie odczuwa tej różnicy jako dyskomfortu, a wprost przeciwnie. Czuje komfortowe ciepło i przyjemniejsze powietrze do oddychania. 

  • Ogrzewanie na podczerwień nie wymaga użycia paliw kopalnianych, a co za tym idzie, nie ma dymu z domowego komina, który jest głównym powodem smogu w okresie grzewczym. Energia do zasilania grzejników na podczerwień pochodzi z gniazdka elektrycznego, a powszechnie wiadomo, że współczesne elektrownie posiadają nowoczesne i ekologiczne sposoby na oczyszczanie dymu pochodzącego ze spalania. Ponadto koszt zużycia energii elektrycznej do podgrzania domu w okresie zimowym jest niższy niż ogrzewaniem konwencjonalnym. Już po miesiącu użytkowania grzejników na podczerwień można się samemu o tym przekonać.

  • Prostota montażu – wystarczy wiertarka i kilka kołków, by w połączeniu z podstawowymi umiejętnościami technicznymi, samemu zainstalować grzejnik na podczerwień

bottom of page