top of page

Kalkulator prądu, czyli czas na oszczędności

Świadomość odnośnie wzrastających cen rachunków za energię elektryczną jest coraz

większa . Tym bardziej, jeżeli wszyscy uwzględnią podnoszenie opłaty za 1 kWh. Osoby

planujące obniżenie rachunków za pobór energii elektrycznej, powinny poznać kalkulator

zużycia prądu.

Kalkulator zużycia prądu a domowe sprzęty

Współczesna technologia pozwala na to, aby w domach na stałe zagościła coraz większa

ilość sprzętów o wysokiej klasie energetycznej, pozwalającej na energooszczędność. W

pokoju dzieci, w salonie, sypialni rodziców, a niekiedy nawet w kuchni gości osobny

telewizor. Zużycie prądu zależne jest od dwóch czynników:

● przekątnej ekranu,

● zastosowanej technologii.

Kino domowe, konsola dla pociech, lodówka z możliwością tworzenia na bieżąco lodu,

zmywarka, pralka, suszarka - oto podstawa współczesnego gospodarstwa domowego.

Warto dowiedzieć się, ile takie sprzęty na co dzień są w stanie zużyć energii i jak może to

wpływać na kształtowanie się rachunku za prąd. Kalkulator prądu pomoże również

odpowiedzieć na pytanie, czy można pomyśleć o wymianie sprzętu na nowy, zużywający na

co dzień mniej energii elektrycznej.

Kalkulator energii elektrycznej i wzrastające ceny

Wiele osób zachodzi w głowę, dlaczego ceny za 1kWh wzrastają? Co roku obserwuje się tą

samą sytuację - większe rachunki za energię elektryczną. Pomimo tego, że zużywa się jej

tyle samo lub nawet mniej, jak to bywa w niektórych przypadkach. Co wpływa na to, że co

roku prąd drożeje? Wśród najważniejszych czynników należy wymienić:

● rosnące ceny gazu - w szczególności teraz, gdy Rosja postanowiła ograniczyć jego

dostawy do Unii Europejskiej,

● wzrost cen węgla,

● koszt uprawnień do emisji CO2 - tym bardziej, jeżeli chodzi o Polskę, produkcja w

branży energetycznej uzależniona jest od węgla kamiennego i brunatnego,

● zła infrastruktura odnosząca się do magazynów energii, jakie powiązane są ze

źródłami odnawialnymi

Obliczanie zużycia prądu powinno leżeć teraz na sercu każdej osobie, chcącej dążyć do

tego, aby w jej portfelu pozostała jednak większa ilość pieniędzy.

Przelicznik zużycia prądu z internetu

Każdy członek społeczeństwa ma szansę na to, aby samodzielnie oszacować koszt zużycia

energii przez poszczególne urządzenia znajdujące się na terenie gospodarstwa domowego.

W internecie dostępny jest specjalny kalkulator zużycia prądu. Jest to narzędzie w pełni

darmowe, łatwe w obsłudze.

W wyróżnione miejsca należy wpisać:

● moc urządzenia, świetlówki,

● czas pracy wyżej wymienionych rzeczy,

● cenę za 1kwH.

Kalkulator prądu to intuicyjne urządzenie, samodzielnie podające wynik dla jednego dnia,

miesiąca, roku. W niektórych przypadkach ma się do czynienia z wyliczeniami miesięcznymi.

Obliczanie poboru prądu - stałe i zmienne opłaty za energię

elektryczną

Omawiając ten temat nie można zapomnieć o podziale opłat na stałe i zmienne.

Wśród opłat stałych wyróżnia się:

● opłatę sieciową stałą - są to koszty utrzymania i pracy sieci energetycznej, cena

uzależniona jest od wybranej taryfy,

● opłatę abonamentową - koszt związany z odczytem licznika, duży wpływ ma na to

fakt, jaką metodą wybiera osoba, która w dedykowanym okresie spisuje pobór

energii elektrycznej.

Zmienne opłaty za energię elektryczną to:

● opłata OZE - składka uiszczana na poczet dostępności do odnawialnych źródeł

energii,

● opłata przejściowa - koszty związane z przedterminowym rozwiązaniem umów

długoterminowych z wytwórcami energii. Wyróżnia się trzy stawki w zależności od

zużycia:

- do 500 kWh,

- od 500 do 1200 kWh,

- ponad 1200 kWh,

● opłata mocowa - związana z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim klientom,

● opłata sieciowa zmienna - związana z dostarczeniem energii w wybranych okresach,

● opłata kogeneracyjna - zapewnienie dostępności energii z ekologicznych źródeł,

● opłata jakościowa - możliwość dostarczenia do domów kWh najwyższej jakości.

 

Rachunki dostarczane najczęściej co dwa miesiące do każdego gospodarstwa domowego to

suma wyżej wymienionych opłat. Kalkulator prądu może pomóc przewidzieć roczne zużycie

energii elektrycznej dla domu. Polskie ogrzewanie podczerwienią.

bottom of page